Β’1 Τάξη Ρωσικών: 1ο Επίπεδο( ТРКИ1), B1

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτού του επιπέδου της Ρωσικής Γλώσσας αφού έχει φτάσει στο επίπεδο Α2 με προηγούμενη παρακολούθηση μαθημάτων. Όταν θα τελειώσει αυτή την τάξη των Ρωσικών θα φτάσει στο επίπεδο B1 και θα μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Θα μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη, να κατανοεί λογοτεχνικά κείμενα και να επικοινωνεί με σχετική άνεση σε πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Θεωρείται πως το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε με εκείνο ενός τελειόφοιτου Λυκείου στη Ρωσία.

Οι Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου των Ρωσικών είναι οι εξής:

Οκτώβριος και Ιούλιος. Είναι πιθανόν όμως να έχουμε έναρξη επιπλέον τμημάτων και σε άλλες περιόδους.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος

Τα τμήματα της Τάξης Β1 των Ρωσικών περιλαμβάνουν 6 ολόκληρες ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, χωρίς είναι υποχρεωτικό, να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο ТРКИ1, B1, (πρώτο σερτιφικάτ). Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου Β2 από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Θερινά Τμήματα

Διάρκεια 3 μήνες: Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Τα θερινά εντατικά τμήματα της Β1 Τάξης των Ρωσικών, διαρκούν από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο (με διακοπές 1-15 Αυγούστου), και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου δε διοργανώνονται εξετάσεις από κάποιον φορέα, μπορούμε συνεπώς να συνεχίσουμε στα τμήματα επιπέδου Β2 τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.