Κύκλος Σπουδών της Ρωσικής Γλώσσας

 

Τα Ρώσικα είναι μία πλούσια και απαιτητική γλώσσα, καλά δομημένη και με τεράστια ευελιξία. Είναι η περισσότερο ομιλούμενη εκ των σλαβικών γλωσσών, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στον κόσμο κατ’ αριθμό ομιλητών και είναι μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε. Παρ’όλο που φαίνεται δύσκολη, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Ελληνική, ειδικά στην δομή της γραμματικής και του συντακτικού. Με το σωστό πρόγραμμα σπουδών είναι προσιτή σε όλους!

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας

Ο κύκλος σπουδών της Ρωσικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας: Επίπεδο Στοιχειώδους γνώσης Α1 συνεχίζει με το επίπεδο Α2 Βασικής γνώσης, Β1 Καλής γνώσης, Γ1 Πολύ Καλής γνώσης και τέλος με το επίπεδο Γ2, Άριστης γνώσης της Ρωσικής γλώσσας.

Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (η κύρια διαφοροποίηση είναι ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες), το χρόνο που έχετε στη διάθεση σας, και την περίοδο του έτους στην οποία θα ξεκινήσετε την παρακολούθηση των μαθημάτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
Α1 – Α2Β1 – Β2C1 – C2
-(Α1+) – (Β1+) – (Β2+)-

Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

A’1 Τάξη Ρωσικών:

Στοιχειώδες επίπεδο (ТЭУ), A1

A’2 Τάξη Ρωσικών:

Βασικό επίπεδο (ТБУ), A2

A’1 + A’2 Τάξη Ρωσικών:

Στοιχειώδες – Βασικό επίπεδο (ТБУ), Α1 έως A2.

Β’1 Τάξη Ρωσικών:

1ο Επίπεδο (ТРКИ1), B1

Β’2 Τάξη Ρωσικών:

2ο Επίπεδο (ТРКИ 2), Β2

C’1 Τάξη Ρωσικών:

3ο Επίπεδο (ТРКИ 3), C1

C’2 Τάξη Ρωσικών:

4ο Επίπεδο (ТРКИ 4), C2

Ειδικά Τμήματα

  • Τμήματα για Ρωσόφωνους.
  • On line μαθήματα για την εκμάθηση, διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα.

Σεμινάρια

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των επίπεδων εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας, αλλά και μαθητές που έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β2+ μπορούν να τα παρακολουθήσουν. (Κάποια σεμινάρια γίνονται σε δύο γλώσσες ή μόνο στα ελληνικά συνεπώς δεν είναι απαραίτητη πάντα η γνώση της Ισπανικής)

  • Σεμινάρια Γενικής Κουλτούρας
  • Σεμινάρια Ρωσικής Λογοτεχνίας, Τέχνης, και Κινηματογράφου
  • Σεμινάρια Ρωσικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας
  • Σεμινάρια Γαστρονομίας