Α’ Τάξη Ιταλικών: Livello Elementare-Intermedio, A1 έως Β1, Celi 2

Οι Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ιταλικής Γλώσσας είναι: Οκτώβριος, Φεβρουάριος και Ιούλιος. Είναι πιθανόν όμως να έχουμε έναρξη επιπλέον τμημάτων και σε άλλες περιόδους.

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 2 μηνών φτάνει στο επίπεδο Α1 και μπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον όταν οι άλλοι μιλούν αργά και καθαρά. Στους επόμενους 2 μήνες θα έχει φτάσει στο επίπεδο Α2 και θα μπορεί να κατανοήσει και να παράγει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας όπως προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Μπορεί να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων. Η τάξη τελειώνει με το μαθητή να έχει προσεγγίσει το επίπεδο Β1 των Ιταλικών. Τελειώνοντας λοιπόν την τάξη μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος-Ιούνιος

Τα απλά τμήματα της Α’ Τάξης των Ιταλικών περιλαμβάνουν 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, χωρίς είναι υποχρεωτικό, να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο CELI 2. Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Τα Εντατικά τμήματα Φεβρουαρίου της Α’ Τάξης Ιταλικών, διαρκούν από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου δε διοργανώνονται εξετάσεις από κάποιον φορέα, μπορούμε συνεπώς να συνεχίσουμε κατευθείαν στα τμήματα επιπέδου Β2 και Β2+ είτε στα θερινά προγράμματα, είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Θερινά Τμήματα

Διάρκεια : Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Τα θερινά εντατικά τμήματα της Α’ Τάξης των Ιταλικών, διαρκούν από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβριο (με διακοπές 1-15 Αυγούστου), και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Όταν τελειώσουμε αυτήν την τάξη μπορούμε να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το πτυχίο CELI 2 είτε να συνεχίσουμε κανονικά την εκμάθηση της γλώσσας στα τμήματα επιπέδου Β2 και Β2+, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους .