Κύκλος Σπουδών της Ιταλικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας

Ο κύκλος σπουδών της Ιταλικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας: Livello Elementare-Intermedio, A1 έως B1 συνεχίζει με το μεσαίο επίπεδο Livello Medio, Β2 και Β2+ και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου: Livello Avanzato-Superiore, C1-C2.
Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (η κύρια διαφοροποίηση είναι ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες), το χρόνο που έχετε στην διάθεση σας, και την περίοδο του έτους στην οποία θα ξεκινήσετε την παρακολούθηση των μαθημάτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
Α1 – Α2Β1 – Β2C1 – C2
-(Α1+) – (Β1+) – (Β2+)-

Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

Α’ Τάξη Ιταλικών:

Livello Elementare-Intermedio, A1 έως Β1, Celi 2

Α’ + Β’ Τάξη Ιταλικών:

Υπερεντατικό, Livello Elementare-Μedio, A1 έως Β2, ΚΠγ Β–Celi 3

B’ Τάξη Ιταλικών:

Livello Medio, B2, CELI 3-ΚΠγ Β

C’ Τάξη Ιταλικών:

Livello Avanzato – Superiore, C1 έως C2, CELI 4 – CELI 5 – ΚΠγ Γ

Ειδικά Τμήματα

  • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Ιταλική Φιλολογία
  • Τμήματα προετοιμασίας για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας.
  • Τμήματα για φοιτήτες που θελουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα προγράμματα κινητικότητας νέων.
  • Τμήματα για Υπαλλήλους Εταιρειών επιδοτούμενα απο τον ΟΑΕΔ μεσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
  • On line μαθήματα για την εκμάθηση, διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα.

Σεμινάρια

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των επίπεδων εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας, αλλά και μαθητές που έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β2+ μπορούν να παρακολουθήσουν. (Κάποια σεμινάρια γίνονται σε δύο γλώσσες ή μόνο στα ελληνικά συνεπώς δεν είναι απαραίτητη πάντα η γνώση της Ιταλικής).

  • Σεμινάρια Γενικής Κουλτούρας
  • Σεμινάρια Ιταλικής Λογοτεχνίας, Τέχνης, και Κινηματογράφου
  • Σεμινάρια Ιταλικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας
  • Σεμινάρια Γαστρονομίας