Α’ Τάξη Ισπανικών: Nivel Inicial, A1 έως Β1

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ισπανικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών φτάνει στο επίπεδο Α1 και μπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον όταν οι άλλοι μιλούν αργά και καθαρά.

Στους επόμενους δύο μήνες θα έχει φτάσει στο επίπεδο A2 και θα μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας όπως προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Μπορεί να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων.

Η τάξη τελειώνει με το μαθητή να έχει προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β1 των Ισπανικών. Τελειώνοντας λοιπόν την τάξη μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη

Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ισπανικής γλώσσας:

Οκτώβριος, Φεβρουάριος και Ιούλιος. (Είναι πιθανόν όμως να έχουμε έναρξη επιπλέον τμημάτων και σε άλλες περιόδους.)

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος

Τα απλά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, χωρίς είναι υποχρεωτικό, να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο DELE B1 (Inicial). Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια 5 μήνες: Φεβρουάριος-Ιούνιος

Τα Εντατικά τμήματα Φεβρουαρίου της Α’ Τάξης των Ισπανικών , διαρκούν 5 μήνες, από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου δε διοργανώνονται εξετάσεις από κάποιον φορέα, μπορούμε συνεπώς να συνεχίσουμε στα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Θερινά Τμήματα

Διάρκεια 3 μήνες: Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Τα θερινά εντατικά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών, διαρκούν από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο (με διακοπές 1-15 Αυγούστου), και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου διοργανώνονται εξετάσεις το Νοέμβριο όποτε μπορούμε είτε να κάνουμε κάποια προετοιμασία και να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις το πτυχίο DELE B1 (Inicial), είτε να συνεχίσουμε κανονικά την εκμάθηση της γλώσσας στα τμήματα επιπέδου Β2 και Β2+, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.