Κύκλος Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας

Ο κύκλος σπουδών της Ισπανικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας: Nivel Elemental, A1 έως -B1 συνεχίζει με το μεσαίο επίπεδο Nivel Intermedio, Β2 και Β2+ και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου: Nivel Avanzado-Superior, C1-C2.
Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (η κύρια διαφοροποίηση είναι ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες), το χρόνο που έχετε στη διάθεση σας, και την περίοδο του έτους στην οποία θα ξεκινήσετε την παρακολούθηση των μαθημάτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
Α1 – Α2Β1 – Β2C1 – C2
-(Α1+) – (Β1+) – (Β2+)-

Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

Α’ Τάξη Ισπανικών:

Nivel Inicial, A1 έως Β1

Α’ + Β’ Τάξη Ισπανικών:

Υπερεντατικό, Livello Elemental – Intermedio, A1 έως Β2, DELE B2-ΚΠγ Β2

Β’ Τάξη Ισπανικών:

Nivel Intermedio, DELE B2 – ΚΠγ Β2

C’1 Τάξη Ισπανικών:

Livello Avanzado , DELE C1-ΚΠγ Γ

C’2 Τάξη Ισπανικών:

Livello Superior, DELE C2-ΚΠγ Γ

Ειδικά Τμήματα

  • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Ισπανική Φιλολογία
  • Τμήματα προετοιμασίας για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Πανεπιστήμια της Ισπανίας
  • Τμήματα για φοιτήτες που θελουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα προγράμματα κινητικότητας νέων.
  • Τμήματα για Υπαλλήλους Εταιρειών επιδοτούμενα απο τον ΟΑΕΔ μεσω του προγράμματος ΛΑΕΚ
  • On line μαθήματα για την εκμάθηση, διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα

Παιδικά και Εφηβικά Τμήματα ισπανικών

Για παιδιά και νέους από 9 έως 14 ετών

Σεμινάρια

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των επίπεδων εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας, αλλά και μαθητές που έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β2+ μπορούν να τα παρακολουθήσουν. (Κάποια σεμινάρια γίνονται σε δύο γλώσσες ή μόνο στα ελληνικά συνεπώς δεν είναι απαραίτητη πάντα η γνώση της Ισπανικής)

  • Σεμινάρια Γενικής Κουλτούρας
  • Σεμινάρια Ισπανικής Λογοτεχνίας, Τέχνης, και Κινηματογράφου
  • Σεμινάρια Ισπανικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας
  • Σεμινάρια Γαστρονομίας