GDPR: Φόρμα Επικοινωνίας - Συναίνεσης Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Arrow up
Arrow down
Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠορτογαλικά

Πορτογαλικά (Μαθήματα Πορτογαλικών)

Πορτογαλικά (Μαθήματα Πορτογαλικών)

Κύκλος Σπουδών της Πορτογαλικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Α1 και Α2

Β1     και     Β2

C1 και C2

 

       (A2+)          (B1+)          (B2+)

 
Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.
Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκμάθησης της Πορτογαλικής Γλώσσας  

Ο κύκλος σπουδών της Πορτογαλικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας: Nível Elementar, A1 έως -B1 συνεχίζει με το μεσαίο επίπεδο NívelIntermédio, Β2 και Β2+ και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου: Nível Avançado-Superior, C1-C2.

Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (η κύρια διαφοροποίηση είναι ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες), τον χρόνο που έχετε στην διάθεση σας, και την περίοδο του έτους στην οποία θα ξεκινήσετε την παρακολούθηση των μαθημάτων.

• A' Τάξη Πορτογαλικών: Nivel Elementar, A1 έως Β1

A' Τάξη Πορτογαλικών: Nivel Elementar, A1 έως Β1
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Πορτογαλικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών φτάνει στο επίπεδο Α1 και μπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον όταν οι άλλοι μιλούν αργά και καθαρά.
Στους επόμενους δύο μήνες θα έχει φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας όπως προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Μπορεί ναΤελειώνοντας λοιπόν την τάξη μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
Η τάξη τελειώνει με το μαθητή να έχει προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο -Β1 ή και το Β1 των Πορτογαλικών.

Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Πορτογαλικής γλώσσας:
Οκτώβριος, Φεβρουάριος και Ιούλιος. Είναι πιθανόν όμως να έχουμε έναρξη επιπλέον τμημάτων και σε άλλες περιόδους.

Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος
Τα απλά τμήματα της Α’ Τάξης των Πορτογαλικών περιλαμβάνουν 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, χωρίς είναι υποχρεωτικό, να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο DEPLE (Β1). Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Τμήματα Φεβρουαρίου
Διάρκεια 5 μήνες: Φεβρουάριος-Ιούνιος
Τα Εντατικά τμήματα Φεβρουαρίου της Α’ Τάξης Πορτογαλικών, διαρκούν 5 μήνες, από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου δε διοργανώνονται εξετάσεις από κάποιον φορέα, μπορούμε συνεπώς να συνεχίσουμε στα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Θερινά Τμήματα
Διάρκεια 3 μήνες: Ιούλιος-Σεπτέμβριος
Τα θερινά εντατικά τμήματα της Α’ Τάξης των Πορτογαλικών, διαρκούν από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο (με διακοπές 1-15 Αυγούστου) , και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου διοργανώνονται εξετάσεις το Νοέμβριο όποτε μπορούμε είτε να κάνουμε κάποια προετοιμασία και να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις το πτυχίο DEPLE (Β1), είτε να συνεχίσουμε κανονικά την εκμάθηση της γλώσσας στα τμήματα επιπέδου Β2 και Β2+, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους . 

• Β' Τάξη Πορτογαλικών: Nivel Intermedio, DELE B2, ΚΠγ Β2

Β' Τάξη Πορτογαλικών: Nivel Intermedio, DELE B2, ΚΠγ Β2

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο Β1 της Πορτογαλικής Γλώσσας. Στόχος της τάξης αυτής είναι να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο Β2 της Πορτογαλικής γλώσσας όπου πια μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Πορτογαλικής Γλώσσας: Οκτώβριος και Ιούλιος.


Τμήματα Οκτωβρίου 

Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος

Τα τμήματα της Β’ Τάξης των Πορτογαλικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Φεβρουαρίου και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι πλειοψηφία των σπουδαστών είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για το πτυχίο DIPLE Β2. Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου C1 με έναρξη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μετά τις εξετάσεις.

Θερινά Τμήματα
Διάρκεια: Ιούλιος-Νοέμβριος
Τα θερινά τμήματα της Β’ Τάξης των Πορτογαλικών περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Σεπτεμβρίου και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι πλειοψηφία των σπουδαστών είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για το πτυχίο DIPLE Β2.

 

 Ειδικά Τμήματα

  • -Τμήματα για φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα προγράμματα κινητικότητας νέων.

  • -Τμήματα για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στη Βραζιλία για λόγους σπουδών ή εργασίας.

  • -On line μαθήματα για την εκμάθηση, διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.

  • -Ιδιαίτερα μαθήματα.

Σεμινάρια

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των επίπεδων εκμάθησης της Πορτογαλικής γλώσσας, αλλά και μαθητές που έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β2+ μπορούν να τα παρακολουθήσουν. (Κάποια σεμινάρια γίνονται σε δύο γλώσσες ή μόνο στα ελληνικά συνεπώς δεν είναι απαραίτητη πάντα η γνώση της Ισπανικής)

  • -Σεμινάρια Γενικής Κουλτούρας

  • -Σεμινάρια Πορτογαλικής και Βραζιλιάνικης Λογοτεχνίας, Τέχνης, και Κινηματογράφου

  • -Σεμινάρια Πορτογαλικής και Βραζιλιάνικης Ιστορίας και Φιλοσοφίας

  • -Σεμινάρια Γαστρονομίας