GDPR: Φόρμα Επικοινωνίας - Συναίνεσης Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Arrow up
Arrow down
Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΙσπανικά

Ισπανικά (Μαθήματα Ισπανικών)

Ισπανικά (Μαθήματα Ισπανικών)

 

 Κύκλος Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας

 

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Α1 και Α2

Β1     και     Β2

C1 και C2

 

       (A2+)          (B1+)          (B2+)

 
Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών  για την Εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας  

Ο κύκλος σπουδών της Ισπανικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας: Nivel Elemental, A1 έως -B1 συνεχίζει με το μεσαίο επίπεδο Nivel Intermedio, Β2 και Β2+ και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου: Nivel Avanzado-Superior, C1-C2.
Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (η κύρια διαφοροποίηση είναι ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες), το χρόνο που έχετε στη διάθεση σας, και την περίοδο του έτους στην οποία θα ξεκινήσετε την παρακολούθηση των μαθημάτων.
 

• Α’ Τάξη Ισπανικών: Nivel Inicial, A1 έως Β1

Α’ Τάξη Ισπανικών: Nivel Inicial, A1 έως Β1
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ισπανικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών φτάνει στο επίπεδο Α1 και μπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον όταν οι άλλοι μιλούν αργά και καθαρά.
Στους επόμενους δύο μήνες θα έχει φτάσει στο επίπεδο A2 και θα μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας όπως προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Μπορεί να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
Η τάξη τελειώνει με το μαθητή να έχει προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β1 των Ισπανικών. Τελειώνοντας λοιπόν την τάξη μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη
Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων  αυτού του επιπέδου της Ισπανικής γλώσσας:
Οκτώβριος, Φεβρουάριος και Ιούλιος (Είναι πιθανόν όμως να έχουμε έναρξη επιπλέον τμημάτων και σε άλλες περιόδους.)
Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος
Τα απλά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Στο τέλος αυτής της  περιόδου  οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα, χωρίς είναι υποχρεωτικό, να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο  DELE B1 (Inicial) Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Τμήματα Φεβρουαρίου
Διάρκεια 5 μήνες: Φεβρουάριος-Ιούνιος
Τα Εντατικά τμήματα Φεβρουαρίου της Α’ Τάξης των Ισπανικών , διαρκούν 5 μήνες, από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου δε διοργανώνονται εξετάσεις από κάποιον φορέα, μπορούμε συνεπώς να συνεχίσουμε στα τμήματα επιπέδου Β2 είτε στα θερινά προγράμματα είτε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Θερινά Τμήματα
Διάρκεια 3 μήνες: Ιούλιος-Σεπτέμβριος
Τα θερινά εντατικά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών, διαρκούν από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο (με διακοπές 1-15 Αυγούστου), και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι οποίες μοιράζονται σε δύο εβδομαδιαία μαθήματα. Στο τέλος αυτής της περιόδου διοργανώνονται εξετάσεις το Νοέμβριο όποτε μπορούμε είτε να κάνουμε κάποια προετοιμασία και να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις το πτυχίο  DELE B1 (Inicial) , είτε να συνεχίσουμε κανονικά την εκμάθηση της γλώσσας στα τμήματα επιπέδου Β2 και Β2+, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

• Α’ + Β' Τάξη Ισπανικών: Υπερεντατικό, Livello Elemental - Intermedio, A1 έως Β2, DELE B2-ΚΠγ Β2

Α’ + Β' Τάξη Ισπανικών: Υπερεντατικό, Livello Elemental - Intermedio, A1 έως Β2, DELE B2-ΚΠγ Β2
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ισπανικής Γλώσσας. Μέσα σε χρονικό διάστημα, περίπου 4 μηνών φτάνει στο επίπεδο Β1 όπου μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη. Μετά από τους επόμενους 4 μήνες ο σπουδαστής φτάνει στο επίπεδο Β2 της Ισπανικής γλώσσας όπου πια μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Προϋπόθεσεις για την επιτυχή παρακολούθηση ενός εντατικού τμήματος αποτελούν οι παράγοντες: Διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της καθημερινότητας ενός σπουδαστή, ισχυρό κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας και, εξαιρετικά επικουρικές, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης Ξένων Γλωσσών.
 
Βασική Περίοδος Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ισπανικής Γλώσσας: Οκτώβριος σε μια τάξη. Επίσης ο συνδυασμός τμημάτων Φεβρουαρίου ή Θερινών μπορεί να θεωρηθεί υπερεντατικο πρόγραμμα. Ενδεικτικές προτάσεις: 
Α' Ταξη Οκτώβριος - Μάιος + Β Τάξη Ιούλιος – Νοέμβριος
Α' Τάξη Φεβρουάριος – Ιούνιος + Β Τάξη Ιούλιος – Νοέμβριος
Α' Τάξη Ιούλιος – Σεπτέμβριος + Β' Τάξη Οκτώβριος – Μάιος
 
Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος
Τα Υπερεντατικά τμήματα της Α’ και Β’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 10 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 3 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Φεβρουαρίου και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι πλειοψηφία των σπουδαστών είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για τα πτυχία DELE B2, ΚΠγ Β. Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου C1-C2 με έναρξη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μετά τις εξετάσεις.

• Β' Τάξη Ισπανικών: Nivel Intermedio, DELE B2 - ΚΠγ Β2

Β' Τάξη Ισπανικών: Nivel Intermedio, DELE B2 - ΚΠγ Β2
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο Β1 της Ισπανικής Γλώσσας. Στόχος της τάξης αυτής είναι να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο Β2 της Ισπανικής γλώσσας όπου πια μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ισπανικής Γλώσσας: Οκτώβριος και Ιούλιος.

Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος
Τα τμήματα της Β’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Φεβρουαρίου και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι πλειοψηφία των σπουδαστών είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για τα πτυχία DELE B2, ΚΠγ Β2. Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου C1 με έναρξη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μετά τις εξετάσεις.

Θερινά Τμήματα
Διάρκεια: Ιούλιος-Νοέμβριος
Τα θερινά τμήματα της Β’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Σεπτεμβρίου και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι πλειοψηφία των σπουδαστών είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για τα πτυχία DELE B2, ΚΠγ Β2. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και μέχρι τις εξετάσεις του Νοεμβρίου της Β' τάξης μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταυτόχρονα το τμήμα επιπέδου C1 και να συνεχίσουμε μόνο σε αυτήν την τάξη μετά τις εξετάσεις.

• C1 Τάξη Ισπανικών: Livello Avanzado , DELE C1-ΚΠγ Γ

C1 Τάξη Ισπανικών: Livello Avanzado , DELE C1-ΚΠγ Γ
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο Β2 της Ισπανικής Γλώσσας. Αυτή η τάξη είναι απαιτητική και ο σπουδαστής θα πρέπει να ξεκινήσει την τάξη εξοπλισμένος με όρεξη και πειθαρχεία.
 
Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ισπανικής Γλώσσας:
Οκτώβριος και Ιούλιος.
 
Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος επίπεδο C1
Τα τμήματα της C1 Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες εκτός ωραρίου μαθημάτων των οποίων η παρακολούθηση αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη στα τμήματα αυτού του επιπέδου: Παρακολούθηση σεμιναρίων πολιτισμού, Λογοτεχνίας, Τέχνης, προβολές ταινιών, οργάνωση θεματικών events κ.α. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της πρώτης περιόδου, τον Μάιο ή Ιούνιο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου C1 , για τα πτυχία DELE C1-ΚΠγ Γ.
 
Θερινά Τμήματα
Διάρκεια: Ιούλιος-Νοέμβριος (με διακοπές 1-15 Αυγούστου) επίπεδο C1
Τα θερινά τμήματα της C1 Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες εκτός ωραρίου μαθημάτων των οποίων η παρακολούθηση αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη στα τμήματα αυτού του επιπέδου: Παρακολούθηση σεμιναρίων πολιτισμού, Λογοτεχνίας, Τέχνης, προβολές ταινιών, οργάνωση θεματικών events κ.α. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της πρώτης περιόδου, το Νοέμβριο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου C1, για τα DELE C1-ΚΠγ Γ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και μέχρι τις εξετάσεις του Νοεμβρίου της C1 τάξης μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταυτόχρονα το τμήμα επιπέδου C2 και να συνεχίσουμε μόνο σε αυτήν την τάξη μετά τις εξετάσεις.

• C2 Τάξη Ισπανικών: Livello Superior, DELE C2-ΚΠγ Γ

C2 Τάξη Ισπανικών: Livello Superior, DELE C2-ΚΠγ Γ
Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο C1 της Ισπανικής Γλώσσας. Αυτή η τάξη είναι απαιτητική και ο σπουδαστής θα πρέπει να ξεκινήσει την τάξη εξοπλισμένος με όρεξη και πειθαρχεία.
 
Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ισπανικής Γλώσσας: Οκτώβριος και Ιούλιος.
 
Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος-Ιούνιος επίπεδο C2
Τα τμήματα της C2 Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες εκτός ωραρίου μαθημάτων των οποίων η παρακολούθηση αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη στα τμήματα αυτού του επιπέδου: Παρακολούθηση σεμιναρίων πολιτισμού, Λογοτεχνίας, Τέχνης, προβολές ταινιών, οργάνωση θεματικών events κ.α. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της πρώτης περιόδου, το Μάιο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις διαβαθμισμένου επίπεδου C1+C2 του ΚΠγ Γ. Για το πτυχίο DELE C2 του Instituto Cervantes έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις του Ιουλίου οι οποίες όμως διεξάγονται μόνο στην Αθήνα, διαφορετικά να δώσουμε εξετάσεις το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
 
Θερινά Τμήματα
Διάρκεια: Σεπτέμβριος-Απρίλιος (με διακοπές 1-15 Αυγούστου) επίπεδο C2
Τα θερινά τμήματα της C2 Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες εκτός ωραρίου μαθημάτων των οποίων η παρακολούθηση αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη στα τμήματα αυτού του επιπέδου: Παρακολούθηση σεμιναρίων πολιτισμού, Λογοτεχνίας, Τέχνης, προβολές ταινιών, οργάνωση θεματικών events κ.α. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τον Απρίλιο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το πτυχίο DELE C2 του Instituto Cervantes οι οποίες όμως διεξάγονται αυτήν την περίοδο μόνο στην Αθήνα. Επίσης το Μάιο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις διαβαθμισμένου επιπέδου C1+C2 του ΚΠγ.


Ειδικά Τμήματα

-Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Ισπανική Φιλολογία

 • -Τμήματα προετοιμασίας για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Πανεπιστήμια της Ισπανίας

 • -Τμήματα για φοιτήτες που θελουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα προγράμματα κινητικότητας νέων.

 • -Τμήματα για Υπαλλήλους Εταιρειών επιδοτούμενα απο τον ΟΑΕΔ μεσω του προγράμματος ΛΑΕΚ
 • -On line μαθήματα για την εκμάθηση, διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.

 • -Ιδιαίτερα μαθήματα

Σεμινάρια

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των επίπεδων εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας, αλλά και μαθητές που έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον το επίπεδο Β2+ μπορούν να τα παρακολουθήσουν. (Κάποια σεμινάρια γίνονται σε δύο γλώσσες ή μόνο στα ελληνικά συνεπώς δεν είναι απαραίτητη πάντα η γνώση της Ισπανικής)

  • -Σεμινάρια Γενικής Κουλτούρας

  • -Σεμινάρια Ισπανικής  Λογοτεχνίας, Τέχνης, και Κινηματογράφου

  • -Σεμινάρια Ισπανικής  Ιστορίας και Φιλοσοφίας

  • -Σεμινάρια Γαστρονομίας

 

Παιδικά και Εφηβικά Τμήματα ισπανικών

    Για παιδιά και νέους από 9 έως 14 ετών

 


 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ