Γ’ Τάξη Ιταλικών: Livello Avanzato – Superiore, C1 έως C2, CELI 4 – CELI 5 – ΚΠγ Γ

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο Β2 της Ιταλικής Γλώσσας. Αυτή η τάξη είναι ιδιαιτέρως απαιτητική τόσο για να προσεγγίσουμε επιτυχώς το επίπεδο C1, αλλά είναι ιδιαιτέρως απαιτητική αν θέσουμε ως στόχο μας να φτάσουμε στο επίπεδο C2 και να λάβουμε μέρος στις εξετάσεις απόκτησης αντίστοιχου αυτού του επιπέδου πτυχίο στις εξετάσεις του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ο σπουδαστής θα πρέπει να ξεκινήσει την τάξη εξοπλισμένος με όρεξη και πειθαρχεία.

Βασικές Περίοδοι Έναρξης Τμημάτων αυτού του επιπέδου της Ιταλικής Γλώσσας:

Οκτώβριος και Ιούλιος.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος επίπεδο C1 + Σεπτέμβριος–Νοέμβριος επίπεδο C2

Τα τμήματα της C1 + C2 Τάξης των Ιταλικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες εκτός ωραρίου μαθημάτων των οποίων η παρακολούθηση αν και είναι προαιρετική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη στα τμήματα αυτού του επιπέδου: Παρακολούθηση σεμιναρίων πολιτισμού, Λογοτεχνίας, Τέχνης, προβολές ταινιών, οργάνωση θεματικών events κ.α. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, και έγκειται συνήθως σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της πρώτης περιόδου, τον Μάιο ή Ιούνιο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου C1 και ίσως C2, για τα πτυχία CELI 4 ή 5, ΚΠγ Γ. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου, το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου C2, για τα πτυχία CELI 5, ΚΠγ Γ.