Α’ + Β’ Τάξη Ιταλικών: Υπερεντατικό, Livello Elementare-Μedio, A1 έως Β2, ΚΠγ Β–Celi 3

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Μέσα σε χρονικό διάστημα, περίπου 4 μηνών φτάνει στο επίπεδο Β1 όπου μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη. Μετά από τους επόμενους 4 μήνες ο σπουδαστής φτάνει στο επίπεδο Β2 όπου πια μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Βασική Περίοδος Έναρξης Τμημάτων

αφορα αυτό το επίπεδο της Ιταλικής Γλώσσας
Οκτώβριος σε μια τάξη.

Επίσης ο συνδυασμός τμημάτων Φεβρουαρίου ή Θερινών μπορεί να θεωρηθεί υπερεντατικό πρόγραμμα. Ενδεικτικές προτάσεις:

  • Α΄Ταξη Οκτώβριος – Μάιος + Β Τάξη Ιούλιος – Νοέμβριος
  • Α’ Τάξη Φεβρουάριος – Ιούνιος + Β Τάξη Ιούλιος – Νοέμβριος
  • Α’ Τάξη Ιούλιος – Σεπτέμβριος + Β’ Τάξη Οκτώβριος – Μάιος

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος-Μάιος

Τα Υπερεντατικά τμήματα της Α’ και Β’ Τάξης των Ιταλικών περιλαμβάνουν 10 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 3 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία για τις εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνεται στις ώρες μαθημάτων, ξεκινά από τα μέσα Φεβρουαρίου και έγκειται σε ένα τρίωρο Test την εβδομάδα, σε μαθήματα για την προετοιμασία και προσομοίωση της Προφορικής Εξέτασης και σε πιθανά επαναληπτικά μαθήματα για την κάλυψη κενών. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επίπεδου Β2 για τα πτυχία Kpg B, CELI 3, Diploma και Plida B2. Στη συνέχεια μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επιπέδου C1-C2 με έναρξη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους με τις εξετάσεις.

Προϋπόθεσεις για την επιτυχή παρακολούθηση ενός εντατικού τμήματος αποτελούν οι παράγοντες: Διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της καθημερινότητας ενός σπουδαστή, ισχυρό κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας και εξαιρετικά επικουρικές οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης Ξένων Γλωσσών.