Η γλωσσική πραγματικότητα στην Ισπανία

glwssa-ispania

«Η γλώσσα δεν είναi το περίβλημα της σκέψης, αλλά η ίδια σκέψη.» Miguel de Unamuno.

Είστε έτοιμοι για να διεισδύσουμε σε μια πολύγλωσση κοινωνία;
Γνωρίζατε ότι στην Ισπανία ομιλούνται τέσσερις διαφορετικές γλώσσες, και ότι όλες αυτές αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα; Εκτός από τα ισπανικά ομιλούνται τα καταλανικά, τα γαλικιανά και τα βάσκικα.

To Colombo και οι συνεργάτες του Ruben Medina i Santos και Celeste Villlar Quiroga παρουσιάζουν ένα σεμινάριο για την πολυγλωσσία βασισμένο στη γλωσσική πραγματικότητα στην Ισπανία. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την ιστορική και γλωσσική άποψη από τις τέσσερις γλώσσες που τώρα συνθέτουν τον πολιτιστικό και πολιτισμικό χάρτη της Ισπανίας. Θα μάθουμε την ιστορία, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, τη λογοτεχνία και το ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία σήμερα. Θα αρχίσουμε με μια ιστορική αναδρομή, στη συνέχεια με τη βοήθεια του κινηματογράφου, αλλα κυρίως μέσω της παρουσίασης των προσωπικών μαρτυριών, σε μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα θα ενημερώθούμε και θα κατανοήσουμε ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο για πολλές Ευρωπαικές χώρες. Φαινόμενο, το οποίο δε μπορούμε να κατανοήσουμε εύκολα ως Έλληνες γιατί θεωρούμε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχει απόλυτη γλωσσική ομοιόγενεια.

“Ο γλωσσικός πλούτος της Ισπανίας οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο αριθμό των λαών και των πολιτισμών που, μέσα στους αιώνες της ιστορίας, πέρασαν ή εγκαταστάθηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες ομιλούμενες γλώσσες στην Ισπανία, με εξαίρεση των Βάσκικων, αποτελούν μέρος της ομάδας των Ιβηρο-Ρωμάνικα, δηλαδή γλωσσών που γεννήθηκαν ερχόμενες σε επαφή με τις αυτόχθονες γλώσσες και τα Λατινικά. Μεταξύ άλλων ήταν, Έλληνες, Ρωμαίοι, Κέλτες, Άραβες, Γαλάτες, όπου κάποτε μοιράζονταν τον ίδιο χώρο, και βοήθησαν να καθοριστούν οι γλώσσες, οι ταυτότητες καθώς και ο τρόπος ζωής των σημερινών Ισπανών.Μόνο με την κατανόηση του γλωσσικού πλούτου της χώρας μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η Ισπανία αποτελεί ένα ιδιαίτερο έδαφος, διαφορετικό, με εξαιρετικές εσωτερικές διαφορές. Και δημιουργείται το ερώτημα, πώς καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των;

La Realidad Lingüística de España

«La lengua no es la envoltura del pensamiento sino el pensamiento mismo.» Miguel de Unamuno.

¿Sabías que en España se hablan cuatro lenguas diferentes, y que todas ellas están reconocidas en la constitución? Además de español, se habla catalán, gallego y euskera. La riqueza lingüística de España es, en parte, consecuencia de la gran cantidad de pueblos y civilizaciones que, a lo largo de siglos de historia, fueron pasando o asentándose por la península Ibérica. La mayoría de las lenguas vernáculas presentes en España, a excepción del vasco, se enmarcan dentro del grupo de las lenguas ibero-románicas, es decir, lenguas que nacieron en contacto con las lenguas autóctonas y el latín. Griegos, romanos, celtas, árabes, galos, entre otros, compartieron en algún momento el mismo espacio, y colaboraron a definir las lenguas, identidades, y forma de ser de los españoles de hoy.
Y diréis, ¿cómo se entienden los españoles entre ellos? Sólo comprendiendo la riqueza lingüística del país podemos llegar a conocer por qué España es un territorio tan característico, especial, y diferente entre sí.
En este seminario abordaremos la vertiente histórica y lingüística de las cuatro lenguas que hoy conforman el mapa cultural de España. Aprenderemos su historia, desarrollo, evolución, su literatura y el papel que juegan hoy en la sociedad.
¿Te apetece adentrarte en una sociedad plurilingüe?

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους.

Διάρκεια: 8 ώρες.
Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ.
(ο κύκλος θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντήσεις)
Βεβαίωση Συμμετοχής: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες Πληροφορίες :

Δ/νση: Εγνατία 128, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 240962 (καθημερινά 11:00-22:00)
e-mail : [email protected]