Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/colombo.edu.gr

Κύκλος Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας

Ο κύκλος σπουδών της Ισπανικής γλώσσας ξεκινά με μαθήματα γλώσσας για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας (Inicial) συνεχίζει με ένα μεσαίο επίπεδο (Intermedio) και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου (Avanzado-Superior). Οι εξετάσεις και τα διπλώματα της ισπανικής γλώσσας (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) παρέχονται από το Instituto Cervantes.

Αφού κανείς ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικών θεμάτων, όπως Ισπανική Λογοτεχνία, Τέχνη, Ιστορία και on line μαθήματα για την διατήρηση και την εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας.

Το χρονοδιάγραμμα των σπουδών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τον χρόνο που έχουν στην διάθεση τους, και την περίοδο του έτους που θα αποφασίσουν να ξεκινήσουν τα μαθήματα.

 

Τμήματα


Α’ Τάξη – Nivel Inicial

 

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος

Τα απλά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Πατήστε εδώ για να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα με τα τμήματα που πιθανότατα θα δημιουργηθούν (όπου οι μέρες είναι κενές, το πρόγραμμα καθορίζεται από τους συμμετέχοντες του τμήματος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια 5 μήνες: Φεβρουάριος-Ιούνιος

Τμήματα Α’ Τάξης Ισπανικών ξεκινάνε και το Φεβρουάριο. Η διάρκειά τους είναι 5 μήνες και περιλαμβάνουν 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 3 ημέρες της εβδομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

Θερινά Τμήματα

Διάρκεια 3 μήνες: Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Τα θερινά τμήματα της Α’ Τάξης των Ισπανικών ξεκινάνε στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνονται το Σεπτέμβρη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές  να παρακολουθήσουν τη Β’ τάξη σε τμήμα του Οκτωβρίου. Τα θερινά τμήματα περιλαμβάνουν 10 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, οι οποίες μοιράζονται σε 3 ημέρες της εβδομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των θερινών τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

Α’+Β’ Τάξη - Υπερεντατικό Τμήμα

 

Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος

Τα υπερεντατικά τμήματα των Ισπανικών περιλαμβάνουν 11 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και συμπτύσσουν τις δύο πρώτες τάξεις σε μία χρονιά. Οι ώρες μοιράζονται σε 3 ημέρες της εβδομάδας. Πατήστε εδώ για να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα με τα τμήματα που πιθανότατα θα δημιουργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

Β’ Τάξη - Nivel Intermedio

 

Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια 8 μήνες: Οκτώβριος-Μάιος

Τα τμήματα της Β’ Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Πατήστε εδώ για να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα με τα τμήματα που πιθανότατα θα δημιουργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η τάξη περιλαμβάνει ειδική προετοιμασία για τα πτυχία των διαφόρων φορέων επιπέδου Β2 (καλή γνώση).

Θερινά Τμήματα
Διάρκεια 5 μήνες: Ιούλιος-Νοέμβριος

Τα θερινά τμήματα της Β’ Τάξης των Ισπανικών ξεκινάνε στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνονται το Νοέμβριο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές  να δώσουν εξετάσεις για κάποιο από τα πτυχία του επιπέδου Β2(καλή γνώση). Τα θερινά τμήματα περιλαμβάνουν 10 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, οι οποίες μοιράζονται σε 3 ημέρες της εβδομάδας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Γ’ Τάξη - Nivel Avanzado

 

Τα τμήματα της Ανώτερης Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η τάξη περιλαμβάνει ειδική προετοιμασία για τα πτυχία των διαφόρων φορέων και για το επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση).

 

Δ’ Τάξη - Nivel Superior

 

Τα τμήματα της Ανώτερης Τάξης των Ισπανικών περιλαμβάνουν 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές μοιράζονται σε 2 ημέρες της εβδομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η τάξη περιλαμβάνει ειδική προετοιμασία για τα πτυχία των διαφόρων φορέων και για το επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

 

Ενδεικτικός Πίνακας Τμημάτων

Ενδεικτικά τμήματα ισπανικών

 

Εξετάσεις – Πτυχία

 

Υπάρχουν δύο φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ισπανικής Γλώσσας μέσω της διεξαγωγής εξετάσεων και της χορήγησης πτυχίων:

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας-ΚΠγ),
-Το Ινστιτούτο Cervantes (Διπλώματα DELE)

Τα δύο παραπάνω πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μόνο τα πτυχία DELE αναγνωρίζονται και στο εξωτερικό. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

 

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεις (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο στης γλώσσα αυτή. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Μάϊο και Νοέμβριο. Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ αλλά και σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.kpg.ypepth.gr/


Οι εξετάσεις αφορούν προς το παρόν τα εξής επίπεδα:
- Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
- Α2 «Βασική Γνώση»
- Β1 «Μέτρια Γνώση»
- Β2 «Καλή Γνώση»
- Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Colombo γίνεται ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Στους μαθητές παρέχονται ειδικά ντοσιέ προετοιμασίας, τα οποία περιέχουν τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών. Οι εξετάσεις διορθώνονται από τους καθηγητές μας και στη συνέχεια γίνεται ανάλυσή τους μέσα στην τάξη. Επιπλέον πραγματοποιούνται προσομοιώσεις των προφορικών εξετάσεων με τους έμπειρους καθηγητές μας. 


Πτυχία DELE – Instituto Cervantes

Tα πτυχία αυτά αποτελούν το μοναδικό επίσημο τίτλο διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας και αποδεικνύουν τη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες. Τα επίπεδα των εξετάσεων είναι τα εξής:

- Α1 – Nivel A1
- Α2 – Nivel A2
- Β1 – Nivel Inicial
- Β2 – Nivel Intermedio
- C1 – Nivel Avanzado
- C2 – Nivel Superior
- Diploma Escolar

Το Πτυχίο Ισπανικών B2 (Nivel Intermedio) ή το Πτυχίο Ισπανικών C2 (Nivel Superior), κατά περίπτωση, απαλλάσσουν τους   δικαιούχους, αν είναι υπήκοοι κρατών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής προκειμένου να προσλαμβάνονται σε θέσεις   της   Γενικής Δημόσιας Διοίκησης ή σε Δημόσιους Οργανισμούς.

Επίσης, με απόφαση του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας το C2 (Nivel Superior), πληροί   τις     προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

Οι εξετάσεις για τα διπλώματα αυτά πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο.

Το Diploma Escolar είναι ένα νέο πτυχίο που θα διεξάγεται μόνο το Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις και απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους. Το πτυχίο διατήρεί το επίπεδο του πρότυπου   μοντέλου εξέτασης, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιό κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Colombo γίνεται ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων των πτυχίων DELE. Στους μαθητές παρέχονται ειδικά ντοσιέ προετοιμασίας, τα οποία περιέχουν τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών. Οι εξετάσεις διορθώνονται από τους καθηγητές μας και στη συνέχεια γίνεται ανάλυσή τους μέσα στην τάξη. Επιπλέον πραγματοποιούνται προσομοιώσεις των προφορικών εξετάσεων με τους έμπειρους καθηγητές μας.